(közzétéve: 2015.09.01.)

 

A « Európa Fesztivál Tüskeváron - Távol vagy de mégis közel » projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

 

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 1085 állampolgár részvételével, akik közül 905 fő Tüskevár (Magyarország), 60 fő Eremitu (Románia), 120 fő Gabcikovo (Szlovákia) lakosai.

Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Tüskevár (Magyarország) volt, 2015/07/31. és 2015/08/02. között

Részletes leírás:

1. nap

11,00   Üdvözlő és projektnyitó ünnepség

13,00   Az Európai Közösség előtt álló társadalmi és gazdasági kihívások- fórum 

Témák:

a) Idősödő európai társadalmak és a bevándorlás ellensúlyozó hatásai

A bevándorlás hatásai, illetve a vonatkozó EU politikák várható változásai

b) Oktatás és foglalkoztatás

Az európai fiatalok képzési és munkavállalási lehetőségei és az azokat támogató európai programok (ERASMUS, EURES)

A képzett munkaerő hatása Európa jövőjére

c) Fejlesztési tervek a 2014-2020 költségvetési időszakban

A projekt partner települések fejlesztési tervei a nevezett időszakban

Résztvevők:

- a partner települések delegációi

- civil társadalmi szervezetek képviselői

15,00    Séta Tüskeváron

19,00    Vacsora

2. nap Európai Fesztivál Tüskeváron

7.30-22.30   Kulturális, sport és egyéb programok

10,00-19,00  Európa Sátor

A projektpartner települések EU-s történetének bemutatása

Információs anyagok az EU-ról, történelméről, intézményeiről és szakpolitikáról, demokratikus akcióiról, valamint az EU tagság értékeiről

16,00    Aktív állampolgári részvétel az EU-ban (Európa Sátor)

A résztvevő civil társadalmi szervezetek bemutatkozása

(Tüskevár Jövőjéért Egyesület)

3. nap

10,00      Projektzáró megbeszélés

11,00      Elköszönés a vendégektől

A kommunikációs anyag letölthető ide kattintva.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (közzétéve: 2015.08.15.)

2015. július 31. és 2015. augusztus 2. között került megrendezésre az Európa Fesztivál Tüskeváron - "Távol vagy de mégis közel" címmel. A projekt lehetővé tette Tüskevár, Bős és Nyárádremete település lakóinak a közelebbi megismerkedést, az eddigi kapcsolatok kibővítését. A rendezvényen Tüskevár településről több mint 1.000, a szlovákiai Bős településről 120, a romániai Nyárádremete településről 60 fő vett részt. A rendezvényről szóló beszámoló letölthető innen.

A Magyar Televízió M1 csatornáján 2015. augusztus 1-jén két alkalommal is tudósítottak az eseményről. Délelőtt a rendezvényről szóló tudósításban Jakab Imréné alpolgármester nyilatkozott (ide kattintva megnézhető a 27:53 percnél), majd a délutáni tudósításban Molnár Levente polgármester adott tájékoztatást a rendezvényről (ide kattintva megnézhető a 16:31 percnél). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(közzétéve: 2015.08.07.)

Az Európa Fesztivál Tüskeváron rendezvény keretében került sor a testvértelepülési kapcsolatokról szóló megállapodás aláírására Tüskevár település és Bős település, illetve Tüskevár település és Nyárádremete település között. Az aláírt Megállapodás letölthetők az alábbiak szerint: Tüskevár-BősTüskevár-Nyárádremete.

A rendezvényről a Veszprém Megyei Naplóban két alkalommal jelent meg cikk. Először a rendezvényt megelőzően 2015. július 27-én "Európa-fesztivál három napig" címmel, mely letölthető innen. A rendezvényről és a Megállapodás aláírásáról szóló tudósítás 2015. augusztus 3-án "Megerősítették a kapcsolatukat" címmel jelent meg, ez letölthető innen. A Napló elektronikus változatában 2015. augusztus 1-jén jelent meg egy rövid összefoglaló képekkel "Európa Fesztivál Tüskeváron" címmel, ami elérhető ide kattintva.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(közzétéve: 2015.08.05.)

Az Európa Fesztiválon készült képek:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(közzétéve: 2015.07.14.)

Tüskevár Község Önkormányzata 2015. július 31. és 2015. augusztus 2. között rendezi meg az Európa a polgárokért program Testvérváros-alprogram támogatásával Tüskeváron az Európa Fesztivált „Távol vagy de mégis közel” címmel.

Az első napon a projektnyitó ünnepséget követően az Európai Közösség előtt álló társadalmi és gazdasági kihívásokról szóló fórum kerül megtartásra. Augusztus 1-jén a kulturális, sport és egyéb programok mellett az Európa Sátorban a projektpartner települések EU-s történetének bemutatására, információs anyagok átadására lesz lehetőség. A harmadik nap a projektzárásé.

A részletes program letölthető ide kattintva.

 

A pályázatban résztvevő partnerek: Nyárádremetei Polgármesteri Hivatal, Primăria Comunei Eremitu (Románia, honlapja: www.eremitu.ro) és Bős község -Obec Gabčíkovo (Szlovákai, honlapja: www.gabcikovo.sk)

A résztvevők becsült megoszlása:

Partner száma Szervezet/ önkormányzat neve Ország Résztvevők célcsoportonként Résztvevők összlétszáma
Megoszlás korcsoportok szerint Hátrányos helyzetű résztvevők száma Nők Férfiak
<30 30-65 >65
Pályázó Tüskevár Község Önkormányzata Magyarország 90 480 205 130 460 445 905
P1 Bős Szlovákia 20 55 20 285 50 70 120
P2 Nyárádremete Románia 15 35 5 5 35 25 60
Összesen: 1085

 

A projekt hirdetésének, illetve az eredmények terjesztésének tervezett módja: A projektet a www.tuskevar.hu honlapon keresztül is szeretnénk népszerűsíteni. A lakosságot szórólap kiadvánnyal tájékoztatjuk, plakátokat helyezünk ki a környező településeken, Veszprém megyei napilapban (Napló) közzétesszük. Járási szinten a Devecseri Tv-ben riport formájában is népszerűsítjük. Az eredményekről a www.tuskevar.hu honlapon, a megyei napilapban és szórólapon számolunk be.

A projekt címe: „Távol vagy de mégis közel”

A projekt célkitűzései: „a mi világunk a mi méltóságunk, a mi jövőnk” mottó indította el azt az elképzelést, hogy megmutassuk más településeknek is a mi világunkat. A korosztályok közötti különbségek áthidalására évekkel ezelőtt elkezdtünk olyan rendezvényeket szervezni, projekteket kitalálni, amelyek előkészítésénél, lebonyolításánál minél nagyobb számú résztvevőre van szükség. Rendezvényeinken a hagyományőrzés és annak kiszélesítése kiemelkedő fontosságú. A Tüskevár Jövőjéért Egyesület teljesen felszerelt jurtasátra indította el a folyamatot. Nem passzív szemlélők, hanem aktív formálók lettek a résztvevők a rendezvényeken. Interaktív órákon, bemutatókon ismerkednek a látogatók a múltunkkal, kisgyermekkortól egészen az idősebb korosztályig. Tüskevár község lakosságának példaértékű kulturális, társasági életét minél nagyobb körben szeretnénk megismertetni. A szeretet, bizalom, becsület értéke, egymás segítése, a közösségi élet szorosabbá tétele a célunk. Szeretnénk lehetőséget biztosítani a polgároknak, hogy közreműködjenek és részt vegyenek egy demokratikus és a világra nyitott Európa építésében, melyet kulturális, művészeti, környezeti, gasztronómiai értékeinek sokszínűsége gazdagít és fog össze – így fejlesztve az Európai Unió polgárságát.

A projekt várható eredményei: Az ismerkedések, más kultúrák megismerése során szélesedik a polgárok látóköre, nyitottabbá, befogadóbbá válnak az új élmények hatására. A közös programok, élmények, beszélgetések, utazások lehetőséget kínálnak azon polgárok számára is, akik eddig nem érdeklődtek a közösségi élet és az Európai Unió országai iránt. Európához való tartozás, Európa jövőjéről való közös gondolkodás megismertetése minél szélesebb körben.

További részletek a pályázati adatlapon, mely letölthető innen.