A projekt címe: Fiatalok Európa jövőjéért - 2. Európai Fesztivál Tüskeváron

A projekt célkitűzései (rövid- és hosszú távú)

Az állampolgárok felismerték, hogy a határok mentén kialakult ellentétek, feszültségek feloldásában a közös összefogás jelenthet megoldást. Ezen együttműködések alapvető célja egytől egyig az volt, hogy a különböző nemzeteket, valamint azok állampolgárait közelebb hozza egymáshoz, kialakítva ez által a „Polgárok Európáját”.

 „A mi világunk a mi méltóságunk, a mi jövőnk” mottó indította el azt az elképzelést, hogy megmutassuk más településeknek is a mi világunkat. A korosztályok közötti különbségek áthidalására évekkel ezelőtt elkezdtünk olyan rendezvényeket szervezni, projekteket kitalálni, amelyek előkészítésénél, lebonyolításánál minél nagyobb számú résztvevőre van szükség.

Rendezvényeinken a hagyományőrzés és annak kiszélesítése kiemelkedő fontosságú. A Tüskevár Jövőjéért Egyesület teljesen felszerelt jurtasátra indította el a folyamatot. Nem passzív szemlélők, hanem aktív formálók lettek a résztvevők a rendezvényeken. Interaktív órákon, bemutatókon ismerkednek a látogatók a múltunkkal, kisgyermekkortól egészen az idősebb korosztályig. Aktív fiatalok bevonása a közéletbe, akik véleményformáló szerepet töltenek be a generációjukban.

Tüskevár község lakosságának példaértékű kulturális, társasági életét minél nagyobb körben szeretnénk megismertetni. A szeretet, bizalom, becsület értéke, egymás segítése,a közösségi élet szorosabbá tétele lett a célunk.

Szeretnénk lehetőséget biztosítani a polgároknak, hogy közreműködjenek és részt vegyenek egy demokratikus és a világra nyitott Európa építésében, melyet kulturális, művészeti, környezeti, gasztronómiai értékeinek sokszínűsége gazdagít és fog össze, így fejlesztve az Európai Unió polgárságát.

A folytonosságra épülő társadalmi, gazdasági és politikai kohézió megerősítésével a közösségek egészének harmonikus fejlődése, lépésről lépésre haladva. Támogató eszközrendszere az Európai Unió tagállamai és a csatlakozó országok. A települések közötti kapcsolatok hozzájárulhatnak a helyi gazdaság fejlődéséhez: üzleti partnerek találása,

közös vállalkozási tevékenységek, projektek indítása, tapasztalatok, legjobb gyakorlati módszerek kölcsönös átvétele, pénzügyi források megismerése segítheti a gazdasági fejlődést.

Új munkaformák és módszerek alkalmazása:

 • előadások
 • workshop-ok
 • intézményi látogatások
 • önkéntes társadalmi munkák
 • csoportos megbeszélések
 • alternatív szabadidős és sportprogramok
 • kérdőíves felmérések

Általános célok összegzése:

 • Euópai Uniós ismeretek terjesztése
 • Aktív európai szerepvállalás a fiatalok körében
 • Szemléletformálás a fiatalok körében
 • Meglévő kapcsolatok ápolása
 • Hosszútávú ,fenntartható kapcsolatok kialakítása
 • Önkéntesség népszerűsítése
 • Munkanélküliség csökkentése
 • Gyakorlati tapasztalatok megosztása

A teljes adatlap letölthető innen.